Magnetoterapija

Magnetoterapija

Magnetoterapija se ne preporučuje trudnicama, ljudima sa ugrađenim implantima (pejsmejkeri, insulinske pumpe...), kao ni kod malignih oboljenja. Magnetna terapija ne zamenjuje medicinske preparate i lekove. Ljudi koji imaju zdravstvene probleme, pre primene magnetne terapije treba da se konsultuju sa lekarom. Efikasnost proizvoda zavisi od individualnih karakteristika organizma i može se razlikovati. Magnetne proizvode ne treba držati pored audio/video kaseta, diskova, bankovnih i drugih magnetnih kartica.


Nema proizvoda u ovoj kategoriji.